Zoeken in deze blog

zaterdag 13 augustus 2011

Ieder mens heeft recht op respect


Door het feit dat we mens zijn hebben we recht op respect van andere mensen. Maar wat we niet mogen verwachten is dat anderen ons respecteren als wij geen respect tonen tegenover anderen. Respect hoef je dus niet te verdienen, maar je kunt het wel verliezen. Dat betekent overigens niet dat je vervolgens het recht op een respectvolle behandeling verloren hebt. Het betekent wel dat je niet kunt eisen dat anderen je behandelen zoals jij dat wilt. Je hebt namelijk laten blijken dat je helemaal geen respect hebt, noch voor jezelf noch voor anderen.


Respect
Er zijn twee grote bekende stromingen als het om respect gaat. De ene stroming meent dat je respect hoort te krijgen en je die niet gegeven wordt dan moet het respect afgedwongen worden. Je zou dit ook de angst stroming kunnen noemen, de aanhangers zijn namelijk bang geen respect te krijgen. De andere stroming vindt dat je respect moet verdienen. Laat eerst maar zien
20101107afstand.jpg
dat je weet wat respect is voordat je recht hebt op het ontvangen van respect. Ook deze stroming is bang geen respect te krijgen. Maar als je de stroming een naam zou moeten geven dan zou ik het respect kopen noemen. Je krijgt mijn respect pas als je mij respect geeft, alsof respect een handelswaar is.

In zekere zin zijn beide stromingen identiek als het gaat om respect, ze zijn beide bang het niet te krijgen. Ze zijn beide ook bezig met het kopen van respect de ene doet het echter met geweld, de angstigen, de ander met respect, de kopers.

Het bijzondere is beide stromingen in de uiterste regionen van de maatschappij voorkomen. De geweldgebruikers zijn vaak criminelen of jongens en meisjes die vooral op straat leven. De andere stroming zie je vaak bij leiders die vinden dat ondergeschikten respect horen te tonen.
Voorbeelden

Op dit moment in de geschiedenis hebben we een mooi voorbeeld van het respect verkopen in onze tweede kamer der Staten Generaal zitten. Geert Wilders en zijn PVV is een beweging die vindt dat respect iets is wat je verdient, niet iets wat je krijgt omdat je mens bent. Je moet als islamitische Nederlander namelijk eerst respect tonen tegenover de Nederlandse cultuur, voordat Nederland respect hoeft te tonen tegenover jou. Waarbij ze even vergeten dat het Nederlandse zakenmannen in de jaren zestig waren die de overheid vroegen om te zorgen voor meer arbeidskrachten.

Het tegenovergestelde voorbeeld van de respectkopers, de respecteisers, zijn de radicale of extremistische bewegingen in zowel het westen als de islamitische wereld. Deze menen dat je respect mag afdwingen door te dreigen met geweld. Je moet mij respecteren en als je dat niet doet dan weet ik nog wel een paar manieren om je zo bang te maken dat je respect voor me krijgt. Waarbij ze de angst en het daaruit voortkomende gedrag verwarren met respect.
Menselijk respect
Nu zou je kunnen stellen dat respect dat verkregen is met geweld of is gekocht met de belofte van respect geen respect in de echte zin van het woord is. Misschien zou het beter zijn om het machtsafstand te noemen. Beide partijen verwarren namelijk de afstand tussen hunzelf en de ander met respect krijgen of tonen. Waarbij ze die mate van
20101108Respect.jpg
afstand vervolgens verwarren met hun vermogen om macht uit te oefenen om de ander te laten doen wat zij willen. Terwijl de mate van afstand vooral een uiting is van hoe groot hun angst is voor de andere partij en hun macht de mate van angst aangeeft van de ander voor hun.
Als je het echt wilt hebben over menselijk respect, dan hoort ieder mens respect te tonen tegenover andere mensen omdat ze mensen zijn. Dan betekent respect dus niet afstand creëren maar erkennen dat de ander mens is en dat je gelijkwaardig bent aan elkaar. Je zou het eigenlijk beter waardering kunnen noemen. De volgende stap is dan echter hoe kun je mensen die zo’n sterke behoefte hebben aan afstand tot andere mensen respect tonen of waardering geven. Want zoals altijd vinden we het niet moeilijk om mensen die hetzelfde zijn als wijzelf respect te tonen. Waar onze problemen ontstaan is menselijk respect tonen tegenover mensen die respect verwarren met afstand.

Wat eigenlijk duidelijk moge zijn aan menselijk respect is dat mensen het geven. Het is dus niet iets wat je krijgt omdat je de belofte doet het te geven als je het krijgt of omdat je het afgedwongen hebt met geweld. Afgedwongen respect is alleen gedrag dat er op lijkt, maar creëert alleen maar afstand. Terwijl gekocht respect ook alleen maar gedrag is wat op respect lijkt, maar ook alleen maar een uiting is van de afstand tussen jou en de ander. Echte waardering of respect blijkt uit het feit dat de ander je uit zichzelf de ruimte geeft om te zijn wie je bent.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten